Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

Beers Totaalonderhoud uit Heerhugowaard is sinds begin 2020 erkend en ERM-gecertificeerd bedrijf.

Sinds begin 2020 is Beers Totaalonderhoud ERM-gecertificeerd. Alleen erkende bedrijven mogen het ERM-logo Restauratiekwaliteit voeren. Deze bedrijven worden onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen. Hiermee laat Beers Totaalonderhoud zien dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.

Het zal geen verrassing zijn dat het restaureren van monumenten een vak apart is. De werkzaamheden bij restauratie lopen uiteen van funderingswerken en bouwfysische verbeteringen tot stuc- en steenhouwwerk.

Juist bij historische panden vragen deze werkzaamheden om vakmanschap, specialistische kennis en ervaring. ERM heeft richtlijnen ontwikkeld die Beers Totaalonderhoud houvast bieden bij het uitvoeren van schilderwerk en reparaties aan houtwerk. Deze richtlijnen dragen bij aan een optimale zorg voor monumenten maar leveren ook tijd- en geldwinst op. Tevens dragen we duurzaamheid een warm hart toe, de zorg voor een monument past daar natuurlijk perfect bij!

Heeft uw monument meer onderhoud nodig hebben dan reparaties aan houtwerk, het glas- en schilderwerk? We werken samen met een aantal ERM-gecertificeerde bouwbedrijven die alle andere disciplines beheersen.

Monumenten waar we voor zorgen

Neem contact op met onze experts

Uw kostbare monument, onze zorg

Bij ons is uw monument is veilige en deskundige handen
Neem contact op met onze experts

De producten waar wij mee werken

Voor al onze restauratie- en schilderwerkzaamheden maken we gebruik van Sigma, Sikkens, Wijzonol, Veveo, Sika, Trimetal, Boonstoppel, Vista, Caparol.