Sinds 5 juni 2019 zijn we VCA* gecertificeerd! Onze schilders waren uiteraard allemaal persoonlijk al gecertificeerd maar nu zijn we als bedrijf dus ook volledig VCA* voor onderaannemers gecertificeerd.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Beers Totaalonderhoud werkt met een  VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. U mag er dus op vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen. Dat was natuurlijk al lang zo, maar nu dus officieel!

Beers Totaalonderhoud B.V. is VCA* gecertificeerd.